Bilgi toplumu ve küresel ekonomi koşullarında, yenilikçi yaklaşımları benimseyen ve uygulayan, faaliyet alanları içerisindeki sektörlerde, öncü konumlarda olmayı hedeflemiş şirketler topluluğundan birisi olmayı sürdürmek.